ការិយាល័យកណ្ដាលៈ ស៊ីអិមខេ​ ភី អិល សីុ

ផ្ទះលេខ 81 ផ្លូវ 163 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 1 ខណ្ឌចំកាមន ភ្នំពេញ
ប្រអបសំបុត្រលេខៈ 1102 ទូរស័ព្ទលេខ: 023 221 971 ទូរសារលេខៈ023 990 521
អ៊ីម៉ែលៈ info@cmk.com.kh, គេហទំព័រ:www.cmk.com.kh

សាខាខេត្ត

1. ស៊ីអិមខេកំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះលេខ 10A ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិ ធម្មយុត្តិ សង្កាត់ ប្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (ទល់មុខសួនច្បារដើមពោធិ៍វិមានឯករាជ្យ)
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ  026 770 107 / 077 400 325
អ៊ីម៉ែលៈ kcg@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

2. ស៊ីអិមខេកំពង់ស្ពឺ

ភូមិក្រាំងពលទេព ខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ 4 ទល់មុខផ្សារខេត្តកំពង់ស្ពឺ សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 025 987 186, 077 400 322
អ៊ីម៉ែលៈ kps@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

3. ស៊ីអិមខេសៀមរាប

ផ្ទះលេខ 564, E0, E1, E2 ផ្លូវទេពវង្ស  ភូមិមណ្ឌល1 សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 063 764 207, 077 400 324
អ៊ីម៉ែលៈ srp@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

4. ស៊ីអិមខេសៀមរាប 2

#BO4 Eo, E1, E2 ផ្លូវហ្សាលដឺហ្គោល ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុង/ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 077 400 328
អ៊ីម៉ែលៈ sr2@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

5. ស៊ីអិមខេតាកែវ

ផ្ទះលេខ9 ផ្លូវ23 ភូមិថ្នល់បែក សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ។
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 032 931 631, 077 400 321
អ៊ីម៉ែលៈ tko@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

6. ស៊ីអិមខេល្វាឯម

ភូមិក្តីកណ្តាល ឃុំសារិកាកែវ ស្រុកល្វាឯម​ ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 077 400 320
អ៊ីម៉ែលៈ lveg@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

7. ស៊ីអិមខេអូររាំងឪ

ផ្ទះលេខ188 ផ្លូវលំ ភូមិ4កើត ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 077 400 323
អ៊ីម៉ែលៈ orv@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

8. ស៊ីអិមខេបាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ508 ផ្លូវ​ឡាអេ​ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ទល់មុខដេប៉ូតេលាខ្មែរ ខាងជើងសណ្ឋាគារអាស៊ី
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 053 953 553, 077 400 330
អ៊ីម៉ែលៈ btb@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

9. ស៊ីអិមខេកែប

ផ្ទះលេខ 33 អា ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
ទូរស័ព្ទ 036 210 300 / 077 444 003
អ៊ីម៉ែលៈ kep@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៧:៣០AM – ១០:៣០ សៅរ៍

10. ស៊ីអិមខេខេត្តព្រះសីហនុ

ទុលមុខផ្សារ ៣០០ ផ្លូវមិត្តភាព (ហៅអូ១) ភូមិមួយ សង្កាត់៤ ខ័ណ្ឌមិត្តភាព ខេតុព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ 034 210 620/ 099 444 031
អ៊ីម៉ែលៈ shv@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៨:០០AM – ៥:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:០០AM – ១១:៣០ សៅរ៍