ស៊ីអិមខេស្ទឹងមានជ័យ

Web

SMC 001ស៊ីអិមខេស្ទឹងមានជ័យសូមស្វាគមន៍

ដើម្បីសម្រួល និងបង្កើនសេវាកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរ​ជូនដល់សមាជិក ស៊ីអិមខេយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរពីទីតាំងចាស់ មកកាន់ទីតាំងថ្មីដែលស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ៧​ ៨R  ផ្លូវលេខ២១៧ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ខាន់មានជ័យ ទល់មុខផ្លូវចូលបុរីប៉េងហូត (ស្ទឹងមានជ័យ)។

អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើនេះ សូមសមាជិកទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាតំណឹង!

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកខិត្តប័ណ្ណ